Om Hege Life Coach

Ønsker du å være en dyktig leder for deg selv og andre? Føler du deg fanget i dagligdagse rutiner og forpliktelser og at du ikke strekker til? Jeg støtter deg i å være tro mot seg selv og få det livet du ønsker.

Jeg stiller deg spørsmålene som får deg til å

- rydde i tankene dine
- bli mer bevisst på de mønstrene som holder deg tilbake
- ta i bruk ditt potensial
- bedre relasjonene til de rundt deg
- leve det livet du egentlig ønsker

Hege life coach er en Leadership By Heart Coaching. Den skiller seg fra andre coaching- metoder ved at du og jeg i tillegg til det kognitive også sammen utforsker dine følelser og behov. Jeg lytter aktivt, er totalt tilstede sammen med deg, tar deg på alvor og rommer det du deler av tanker og følelser.

Ved å ta tak i behovene som ligger til grunn for det du tenker og føler, vil du kunne oppleve en dyptgripende forståelse og endring. Du vil lære deg å lytte mer til hjertet og til magefølelsen din og du vil oppleve at de valgene du tar blir mer riktige for deg og at du får en helt annen fremdrift og flyt i livet. Når du er tro mot deg selv og lever i samsvar med den du er født til å være vil du oppleve både overskudd og en dyp, indre ro og glede.

Coachingene foregår ved en videosamtale der du sitter behagelig hjemme hos deg selv, på et hotellrom på reise, eller hvor du måtte befinne deg.

I en gratis og uforpliktende samtale kartlegger vi hvor du er i livet, hvilke ønsker du har for livet du lever og om coaching med Hege life coach kan være noe for deg.